Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 3

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) przekazuje w załączeniu komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku, dotyczący zmiany harmonogramu oferty publicznej akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Spółki.

Komunikat aktualizacyjny nr 3 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferujących (www.nwai.pl).

 

Załączniki: