Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 4

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) przekazuje w załączeniu komunikat aktualizujący nr 4 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku, zawierający listę podmiotów oraz placówek, w których przyjmowane będą zapisy na akcje spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Komunikat aktualizacyjny nr 4 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).

Załączniki: