Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) przekazuje w załączeniu komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego, dotyczący włączenia do procesu Publicznej Oferty Akcji OT Logistics S.A.

Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie jako Współoferującego.

Załączniki: