Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 14.06.2022 r., w którym informował o otrzymaniu Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 527/2022 w sprawie zawarcia na wniosek Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”) o wartości nominalne 0,24 PLN każda i kodzie ISIN PLODRTS00017, informuje iż otrzymał Oświadczenie KDPW nr 840/2022, zmieniające termin rejestracji Akcji.

Zgodnie z otrzymaną informacja rejestracja Akcji nastąpi w dniu 23.09.2022 r.

Akcje zostaną zarejestrowane pod nowym kodem ISIN PLODRTS00016.