Komunikat w przedmiocie przydziału akcji serii B

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu komunikat z dnia 9 lipca 2013 roku w przedmiocie przydziału akcji serii B, oferowanych w ramach oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku. Terminy pisane z dużej litery w niniejszym raporcie mają takie samo znaczenie, jak nadane w Prospekcie.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał przydziału łącznie 150.000 akcji serii B oferowanych w ramach Oferty Publicznej w następujący sposób:

  1. w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 10.057 akcji serii B,
  2. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 139.943 akcje serii B.

Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 1,4%.

Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 200 zł. Akcje na okaziciela serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Komunikat znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz jest opublikowany na stronie internetowej Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu komunikat z dnia 9 lipca 2013 roku w przedmiocie przydziału akcji serii B, oferowanych w ramach oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku. Terminy pisane z dużej litery w niniejszym raporcie mają takie samo znaczenie, jak nadane w Prospekcie.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał przydziału łącznie 150.000 akcji serii B oferowanych w ramach Oferty Publicznej w następujący sposób:

  1. w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 10.057 akcji serii B,
  2. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 139.943 akcje serii B.

Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 1,4%. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 200 zł. Akcje na okaziciela serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Komunikat znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz jest opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).