Korekta podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent przekazuje niniejszym korektę raportu bieżącego nr 32/2017 opublikowanego w dniu 7 września 2017 roku z uwagi na omyłkowo wskazaną nieprawidłową podstawę prawną publikacji tego raportu. Jako podstawę prawną błędnie wskazano: „Art. 86 ust. 2 Ustawy o ofercie – sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych”. Prawidłowa podstawa prawna to „Inne uregulowania” raport bieżący zawiera informację, której publikacja została opóźniona w dniu 28 kwietnia 2016 roku na podstawie obowiązującego wówczas art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej….