Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczącego wyniku ogłoszonego przez OT Logistics S.A. Emitent wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji Luka Rijeka, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. otrzymał informację z dnia 15 grudnia 2017 r. od chorwackiej Centralnej Spółki Depozytowo Rozliczeniowej SKDD o finalnym wyniku rozliczenia wezwania i nabyciu 364.115 akcji Luka Rijeka, co stanowi 2,70% kapitału zakładowego spółki.

Łączna wartość transakcji wyniosła 18,2 mln HRK tj. 10,7 mln zł i została sfinansowana środkami pochodzącymi z umowy kredytu zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Bank, na mocy której Bank udzielił Spółce długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup akcji Luka Rijeka Umowa. O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 r.

Przed ogłoszeniem wezwania Emitent posiadał bezpośrednio 32,56% akcji Luka Rijeka, a łącznie z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o z siedzibami w Zagrzebiu Chorwacja, z którymi Emitent ma zawartą umowę wspólników, udział OT Logistics i ww. funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosił 56,61% kapitału zakładowego Luka Rijeka. Po rozliczeniu wezwania Emitent posiada bezpośrednio 35,26% kapitału zakładowego Luka Rijeka, a łącznie z ww. funduszami emerytalnymi 59,31% kapitału zakładowego spółki.