Nabycie obligacji własnych serii C w celu umorzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 28 marca 2015 roku dotyczącego emisji 5.000 trzyletnich niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 euro każda, Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 roku otrzymał od domu maklerskiego informację o zaksięgowaniu na rachunek powierniczy Spółki w ramach nabycia obligacji własnych w celu umorzenia 1.000 obligacji Spółki serii C. Nabycie Obligacji nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 9 grudnia 2015 roku zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Przyczyną nabycia obligacji była optymalizacja kosztu finansowego.
Zgodnie z uchwałą Zarządu obligacje podlegają umorzeniu z dniem nabycia. Obligacje zostały nabyte po cenie 102,25.