Nabycie udziałów w Sealand Logistics Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 6 maja 2016 roku dotyczącego zawarcia pomiędzy C.Hartwig Gdynia S.A. /Kupujący/, a trzema osobami fizycznymi /Sprzedający/ warunkowej umowy /Umowa/ nabycia udziałów spółki Sealand Logistics Sp. z o.o. /Sealand Logistics/ oraz raportów bieżących nr 12/2016 z dnia 17 maja 2016 roku i nr 22/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczących spełnienia się dwóch warunków zawieszających Umowy, Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, że w dniu 27 lipca 2016 roku Kupujący otrzymał informację o wyniku due dilligence, który potwierdził zgodność oświadczeń Sprzedających m.in. co do sytuacji finansowej Sealand Logistics i brak istotnych odchyleń do momentu zakończenia badania. Pozytywne zakończenie due dilligence stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających określonych w Umowie. W związku z powyższym Umowa nabycia udziałów Sealand Logistics weszła w życie.

Jednocześnie Spółka informuje, że Kupujący dokonał zapłaty łącznie 30 mln zł tytułem pierwszej części ceny nabycia udziałów od wszystkich Sprzedających. Tym samym własność 100% udziałów Sealand Logistics została przeniesiona z dniem dzisiejszym na C.Hartwig Gdynia S.A.