Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 27.10.2021 r. – uzupełnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2021/ESPI z dnia 30.09.2021 r., w którym Spółka informowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 27.10.2021 r., w załączeniu przesyła opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E (Opinia).

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść Opinii Zarządu.

Załączniki: