Niespełnienie się warunku rozwiązującego porozumienie z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę dotyczącym przesunięcia terminu wykupu Obligacji (Porozumienie), informuje, że Spółka dostarczyła obligatariuszowi Obligacji serii G wszystkie wymagane Porozumieniem dokumenty.

Tym samym nie doszło do ziszczenia się warunku rozwiązującego zgodnie z którym, Porozumienie wygasłoby w dniu 19 sierpnia 2022 r., jeśli do tego dnia Spółka nie dostarczyłaby jedynemu obligatariuszowi Obligacji Serii G dokumentów mających na celu w szczególności formalne potwierdzenie, dalszego trwania pierwotnie ustanowionych zabezpieczeń Obligacji Serii G, pomimo zmiany daty wykupu, przez podmioty ustanawiające zabezpieczenia Obligacji Serii G, a zatem Porozumienie pozostaje w mocy.