Nowa kadencja Rady Nadzorczej

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka), informuje iż w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 17 kwietnia 2013 roku uchwałę o powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Do Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane następujące osoby:

  1. Pan Zbigniew Nowik
  2. Pan Artur Szczepaniak
  3. Pan Piotr Oskroba
  4. Pan Paweł Jacel
  5. Pan Marek Komorowski
  6. Pan Andrzej Malinowski
  7. Pan Ludwik Heinsch

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.