Nowa kadencja zarzadu

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka), informuje iż w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Zarządu Spółki, wskutek upływu ich wspólnej kadencji wraz z odbyciem w dniu 17 kwietnia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza w dniu 17 kwietnia 2013 roku podjęła uchwałę o powołaniu członków Zarządu na drugą kadencję.

Do Zarządu Spółki zostały powołane następujące osoby:

  1. Pan Piotr Chajderowski – Prezes Zarządu
  2. Pan Daniel Stachiewicz – Wiceprezes Zarządu

Kadencja Zarządu Emitenta jest wspólna i wynosi 3 lata.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.