Odrzucenie odwołania Spółki od unieważnienia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze oraz podjęcie nowych rozmów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 oraz wcześniejszych dotyczących przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 19 maja 2017 roku otrzymał od Rady Prywatyzacji i Projektów Inwestycyjnych przy rządzie Czarnogóry formalną decyzję o uznaniu za bezpodstawne odwołań Spółki od niekorzystnego zakończenia przetargów. Tym samym procesy przetargowe zostały formalnie zakończone.

Jednocześnie wobec wyrażanego przez obie strony zainteresowania realizacją transakcji, strony podjęły rozmowy dotyczące możliwości nabycia przez Emitenta udziałów w ww. spółkach. Emitent określił rządowi czarnogórskiemu potencjalne dalsze warunki, które jest w stanie zaoferować w ramach nowych przetargów czy negocjacji. Spółka będzie informować w przypadku istotnych rozstrzygnięć w przedmiotowej sprawie.