Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2022 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26.07.2022 r., które rozpocznie się o godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał.

Załączniki: