Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2021 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.06.2021 r., które rozpocznie się o godz. 11:00 pod adresem: ul. Józefa Marcika 4, Kraków.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia.

Załączniki: