Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2023 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26.05.2023 r., które rozpocznie się o godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Józefa Marcika 4,  30-443 Kraków.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad.

Załączniki: