Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. w dniu 28.06.2022 r. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) uchwałą nr 21 ogłosiło przerwę w obradach do dnia 27.07.2022 r. do godziny 11.00. Po przerwie obrady będą kontynuowane w budynku nr 4 położonym przy ul. Józefa Marcika w Krakowie.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2022 r. do momentu ogłoszenia przerwy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załączniki: