Plan połączenia spółek OT Logistics S.A. ze spółką zależną – Odra Lloyd Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, o uzgodnieniu w dniu 20 marca 2015 roku planu połączenia Plan połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Spółka, Spółka Przejmująca ze spółką zależną Odra Lloyd Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Spółka Przejmowana , który to przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

O zamiarze połączenia ww Spółek Zarząd Ot Logistics S.A. informował w formie raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

Załączniki: