Podjęcie decyzji o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do posiadanego pakietu akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece, Chorwacja

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2022 r. podjął decyzję o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do posiadanego pakietu akcji spółki Luka Rijeka d.d. (spółki z Grupy Emitenta), co obejmuje w szczególności analizę wariantu sprzedaży całego posiadanego przez Spółkę pakietu akcji Luka Rijeka d.d., stanowiącego 7,87% udziału w jej kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d.

Spółka rozważy również podjęcie z pozostałymi polskimi akcjonariuszami Luka Rijeka d.d. rozmów zmierzających do wspólnego zaoferowania potencjalnym inwestorom pakietu akcji pozostającego w ich posiadaniu (wszystkich lub niektórych spośród tych akcjonariuszy), bądź też przyłączenia się tych akcjonariuszy do transakcji przeprowadzanej przez Emitenta. Łącznie w posiadaniu pozostałych znanych Emitentowi polskich akcjonariuszy Luka Rijeka d.d. jest pakiet akcji stanowiący ok. 26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki (tj. łącznie z akcjami Emitenta ok. 34% udziału w kapitale zakładowym).

Ewentualna sprzedaż akcji zostanie poprzedzona uzyskaniem przez Spółkę niezbędnych zgód.

Ewentualna decyzja o sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. wiązać się będzie z aktualizacją strategii rozwoju Emitenta.