Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku dotyczącego udziału OT Logistics S.A. w przetargu na nabycie akcji przewoźnika kolejowego w Czarnogórze, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 6 lutego 2017 roku otrzymał potwierdzenie, iż złożona w przetargu publicznym w ramach procesu prywatyzacji przez OT Logistics oferta nabycia 51% akcji spółki AD Montecargo z siedzibą w Podgoricy Czarnogóra, jest formalnie poprawna. W związku z powyższym zgodnie z otrzymanym pismem Spółka zostanie zaproszona do negocjacji ze Skarbem Państwa w Czarnogórze mających na celu uzgodnienie warunków nabycia akcji ww. Spółki.