Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku dotyczącego udziału OT Logistics S.A. w przetargu na nabycie akcji portu w Czarnogórze, Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku otrzymał potwierdzenie, iż złożona w przetargu publicznym w ramach procesu prywatyzacji przez OT Logistics oferta nabycia 30% akcji spółki Luka Bar AD BAR z siedzibą w Barze /Czarnogóra/, jest formalnie poprawna. W związku z powyższym Spółka zostanie zaproszona do negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków nabycia akcji portu, w tym zawarcia umowy na wyłączne zarządzanie portem oraz przejęcie kontroli operacyjnej i finansowej.