Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 61/2018 z dnia 21 grudnia 2018, godzina 16:54.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (…) (MAR) od COGI Sp. z o.o., tj. osoby blisko związanej z Panem Arturem Szczepaniakiem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.

Załączniki: