Powołanie Członka Zarządu Spółki

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16.05.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Karola Bowżyk powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Powołanie jest skuteczne od 16.05.2024 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Bowżyk:
– nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,
– nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
– nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Karol Bowżyk będzie w Zarządzie odpowiedzialny przede wszystkim za zagadnienia związane z realizacją inwestycji Grupy Kapitałowej oraz sprawy operacyjne.

Pan Karol Bowżyk jest absolwentem Wydziału Administracyjnego, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku handel zagraniczny. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w porcie gdańskim (Kierownik Wydziału Przeładunkowo-Składowego, Dyrektor Operacyjny oraz Dyrektor Handlowy). Był również członkiem Rad Nadzorczych PPSU „WOC”, GTK S.A., OT Port Gdynia Sp. z o.o. oraz OT Port Świnoujście S.A. W latach 2009 -2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. eksploatacyjnych w firmie Port Gdański Eksploatacja S.A.

Związany z GK OT Logistics od 2017 roku jako Dyrektor Dywizji Portowej w OT Logistics S.A. oraz Wiceprezes Zarządu OT Porty Morskie S.A. Od 2020 roku Członek Zarządu, a następnie od 2022 roku Prezes Zarządu OT Port Świnoujście S.A. W swoim dotychczasowym życiu zawodowym zarządzał sferą eksploatacyjną, jak również był odpowiedzialny za politykę handlową.

Po dokonanych zmianach aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:
Prezes Zarządu – Kamil Jedynak;
Członek Zarządu – Karol Bowżyk;
Członek Zarządu – Daniel Górecki.

Powołanie Pana Karola Bowżyk ma na celu wzmocnienie potencjału Zarządu w obszarze operacyjnym i służy dostosowaniu jego struktury do wyzwań wynikających z intensyfikacji działań inwestycyjnych przewidzianych przez Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku opublikowaną w dniu 6.05.2024 r.