Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”,
  2. raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz nr 46/2020 z dnia 12 maja 2020 r., w których Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
  3. raportów bieżących nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec braku zgłoszenia projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: