Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (17.12.2018 r.)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, w związku z odbyciem się w dniu 17 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D _Zgromadzenie_, Zarząd OT Logistics S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia i jednocześnie informuje, iż z powodu braku kworum Zgromadzenie zostało zakończone bez podejmowania uchwał.

Załączniki: