Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (13.12.2018 r.)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku, w związku z odbyciem się w dniu 13 grudnia 2018 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F Zgromadzenie, Zarząd OT Logistics S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia.

Z powodu braku kworum Zgromadzenie zostało zakończone bez podejmowania uchwał.

Załączniki: