Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (30.11.2018 r.)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., w związku z odbyciem się w dniu 30 listopada 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F Zgromadzenie, Zarząd OT Logistics S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia.

Obligatariusze uczestniczący w Zgromadzeniu nie powzięli uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F.

Załączniki: