Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 28 września 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. „Spółka” informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 28 września 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obrady zostaną wznowione w dniu 6 października 2015 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Załączniki: