Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) po podjęciu części uchwał zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ w dniu 28 sierpnia 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 11 września 2018 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w budynku przy Al. Jerozolimskich 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus).

Treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazana kolejnym raportem bieżącym.