Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”, oraz
  2. raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;
    informuje, że w dniu 19 lutego 2020 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie ponownego zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 21 lutego 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: