Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”,
  2. raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oraz nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz
  3. raportów bieżących nr 11/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., nr 14/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w których Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 11 marca 2020 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie ponownego zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 13 marca 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: