Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”;
  2. raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r., raportu bieżącego nr 91/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 93/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu kolejnych przerw w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które przed głosowaniem kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich Obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 27 listopada 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: