Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku przed ogłoszeniem przerwy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 29 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obrady zostaną wznowione w dniu 27 lipca 2017 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala BIBLIOTEKA, Budynek C wejście od ul. Bagno 6 piętro.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Załączniki: