Przyjęcie oferty Spółki w postępowaniu przetargowym – dzierżawa nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do informacji przedstawionych w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. dotyczącym niedojścia do uzgodnienia umowy dzierżawy nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku oraz wskazania na dalsze zainteresowanie OT Logistics S.A. Spółka Emitent realizacją inwestycji o której Emitent informował wcześniej w Dokumencie Ofertowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 r. s.18-19 a także w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2013 i wcześniej w raporcie bieżącym EBI nr 13/2013 Zarząd OT Logistics S.A. informuje iż w dniu 29 czerwca 2015 r. otrzymał od Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ZMPG pismo z dnia 29 czerwca 2015 roku informujące o przyjęciu oferty Spółki na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej w tym części Pirsu Rudowego zlokalizowanej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym.

Pozytywne dla Spółki rozstrzygnięcie przetargu pod nazwą „Wieloletnia dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej w tym części pirsu rudowego przeznaczonej na budowę i eksploatację terminalu przeładunkowo-składowego” umożliwia rozpoczęcie negocjacji z ZMPG warunków umowy dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym.

Powyższa informacja została uznana za istotną z uwagi na jej wpływ na perspektywy rozwoju Spółki kontynuację jej działań mających na celu rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności portowej i realizację jednego z celów emisyjnych określonych w Dokumencie Ofertowym Spółki.