Realizacja Planu Naprawczego – zawarcie umowy przyrzeczonej, przenoszącej prawa do istotnej nieruchomości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 92/2019 z dnia 13.11.2019 r., w którym poinformował o zawarciu istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości położonych we Wrocławiu należących do RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie; oraz
  2. raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 19.01.2021 r., w którym poinformował o zawarciu aneksu do istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości,

informuje, iż w dniu 01.02.2021 r. podpisana została Umowa przyrzeczona Umowa przenosząca prawa do nieruchomości położonych we Wrocławiu i należących do RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, a cała cena za ww. nieruchomości została uiszczona przed zawarciem Umowy.

Relacje umowne z nabywcą nieruchomości gwarantują Emitentowi dalszy dostęp do nieruchomości w niezbędnym zakresie dla realizacji usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta do 31.12.2021 r. w oparciu o infrastrukturę znajdującą się na sprzedawanej nieruchomości. Strony umowy potwierdziły również podstawowe zasady dalszej współpracy w zakresie świadczenia usług logistycznych przy wykorzystaniu zbywanej nieruchomości także po dniu 31.12.2021 r.