Rejestracja akcji serii B Spółki w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”), zgodnie z którym w dniu 30 sierpnia 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oznaczonych kodem PLODRTS00017. Rejestracja ww. akcji serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 654/13 Zarządu KDPW z dnia 21 sierpnia 2013 roku.