Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie OT Logistics S.A.