Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 roku otrzymał od Pana Ludwika Heinscha rezygnację z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pan Ludwik Heinsch nie podał przyczyny rezygnacji z pełnionej funkcji.