Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OT Logistics S.A.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15.05.2024 r. Pan Grzegorz Zubrzycki, ze względu na swoje istotne sprawy zawodowe, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień dzisiejszy.