Spełnienie jednego z warunków koniecznych do podpisania Umowy Prywatyzacyjnej BTDG

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku dotyczącego udzielenia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wyłączności na przeprowadzenie due diligence Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG) w pełnym zakresie OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) w związku ze złożoną wiążącą ofertą nabycia 100% udziałów BTDG, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 października 2013 roku zawarł z Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Drobnica Portu Gdynia, działającą w BTDG, Pakiet Gwarancji Pracowniczych („Pakiet”) dotyczący gwarancji pracowniczych i socjalnych dla pracowników BTDG. Podpisanie Pakietu stanowi spełnienie jednego z warunków koniecznych do podpisania Umowy Prywatyzacyjnej BTDG, o której mowa w ww.  raporcie bieżącym nr 5/2013.

Emitent będzie informował o kolejnych etapach procesu prywatyzacyjnego.