Spełnienie jednego z warunków zawieszających przedwstępnych