Spełnienie jednego z warunków zawieszających warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku dotyczącego zawarcia warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej S.A. Umowa, a także inwestycji STK Group Sp. z o.o. w akcje OT Logistics S.A., Zarząd OT Logistics S.A. informuje o otrzymaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 września 2016 roku na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez OT Logistics S.A. kontroli nad STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Koleją Bałtycką S.A. z siedzibą w Szczecinie. Uzyskanie ww. zgody stanowi spełnienie kolejnego z warunków zawieszających określonych w wyżej wskazanej Umowie i wskazanych w ww. raporcie bieżącym nr 16/2016.