Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego umowy dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz kolejnych związanych z zawarciem warunkowej umowy inwestycyjnej z STK Group Sp. z o.o. dotyczącej realizacji przez OT Logistics S.A. inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej S.A., a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics S.A. /Transakcja/, Zarząd OT Logistics S.A. /Emitent/ informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Transakcji.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały wyrażającej zgodę na Transakcję stanowi spełnienie kolejnego z warunków zawieszających określonych w wyżej wskazanej umowie.