Spełnienie kolejnego z warunków zawieszających przedwstępnych warunkowych umów zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.