Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 40/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., który dotyczył zawarcia przez OTL ze spółką Rhenus Beteiligungen International GmbH (Rhenus) warunkowej umowy sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której OTL sprzeda na rzecz Rhenus 87,94% akcji w C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni oraz zostaną dokonane inne czynności związane z powyższą transakcją (Transakcja), informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. został spełniony jeden z warunków zawieszających SPA tj. podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał wyrażających zgodę na Transakcję oraz inne transakcje wynikające z lub przewidziane przez SPA.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Transakcji, OTL będzie informował w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.