Spełnienie warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 6 maja 2016 roku dotyczącego zawarcia pomiędzy C.Hartwig Gdynia S.A. Kupujący, a trzema osobami fizycznymi warunkowej umowy nabycia udziałów Umowa spółki Sealand Logistics Sp. z o.o., Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że w dniu 17 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej zobowiązania Kupującego z tytułu umowy zakupu udziałów Sealand Logistics sp. z o.o., o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 11/2016. Uzyskanie ww. zgody stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie.