Spełnienie wszystkich warunków zawieszających wejścia w życie umowy z BGK

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r., w zakresie w jakim Zarząd Spółki informował o zawarciu umowy zmieniającej do umowy kredytu inwestycyjnego zawartej pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą, niektórymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki tj. OT Port Świnoujście S.A., OT Port Gdynia sp. z o.o. oraz C. Hartwig Gdynia S.A. jako gwarantami oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcą, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 r. „Umowa Kredytu BGK”, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku Spółka uzyskała potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Kredytu BGK. Tym samym Umowa Kredytu BGK weszła w życie.