Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 roku

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” otrzymał w dniu dzisiejszym informację na temat wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy OT Logistics „Grupa OTL” za I półrocze 2023 roku. Ze względu na fakt, że są one istotnie wyższe od wyników w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zarząd postanowił poinformować o podstawowych, szacunkowych wynikach, jakie Grupa OTL osiągnęła w tym półroczu:

  • przychody netto ze sprzedaży na poziomie około 350 milionów złotych,
  • wynik EBITDA na poziomie około 130 milionów złotych,
  • zysk netto na poziomie około 124 milionów złotych.

Na wartość osiągniętego zysku netto miały częściowo wpływ zdarzenia jednorazowe wskazane w Rozszerzonym Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za pierwszy kwartał 2023 roku z dnia 30 maja 2023 r., związane ze zbyciem przez Spółkę posiadanych akcji Luka Rijeka d.d. i wygaśnięciem opcji put. Osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły blisko 54 miliony złotych.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2023 roku.

Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 19.09.2023 r.