Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 17 kwietnia 2013 roku